Grain

pilates centar

O nama


Vježbe u našem studiju se rade po metodi koja predstavlja kombinaciju Body Pilates tehnike i funkcionalnog treninga. Vježbe se mogu raditi individualno, u paru ili u grupama.

Bez obzira na vrstu i oblik treninga, svaki sat je različit, a sastoji se od tri dijela:

  • aerobni dio u trajanju od oko 20 minuta, u kojem zagrijavamo tijelo i pripremamo ga za vježbe ojačavanja i istezanja
  • središnji dio u trajanju od oko 30-35 minuta, u kojem se radi glavnina vježbi
  • te završni dio u trajanju od 5-10 minuta, u kojem opuštamo tijelo nakon vježbe. Kod individualnih treninga, ovo je u obliku masaže, dok je kod grupnih treninga i treninga u paru u obliku vježbi disanja

Ovakvim načinom treninga postižemo tjelesnu i umnu ravnotežu, koja je danas izrazito bitna u svakodnevnom životu. Tjelesnu ravnotežu postižemo jačanjem cijeloukupne muskulature, sa težištem na stabilizatorima trupa koji su izuzetno bitni za održavanje zdravlja kralježnice i kukova. Umna ravnoteža pak je dodatna posljedica koncentriranog i osvještenog vježbanja, uz pravilno disanje i promišljanje o aktivaciji svakog mišića.


 


 

 

 

 

Back to Top