Grain

pilates centar

Pilates za početnike


Početnički stupanj – grupa
Početnički stupanj je idealan za vježbače koji se prvi put susreću sa Body Pilates tehnikom i funkcionalnim treninzima – ali i samim Pilatesom kao disciplinom. Prikladan je također i za vježbače koji su se već bavili Pilatesom na raznim razinama, te koji žele obnoviti znanje i osvježiti tehniku pri blažem tempu.
Ovaj tempo u početku ne zahtijeva znatnu fizičku spremu, iako je ona dakako dobrodošla. Većina vježbi ovog stupnja se izvodi sa raznim spravama i rekvizitima – poput Bosu-a, Reformer-a i TRX-a, lopti, guma itd. – razvijajući sve mišićne skupine. Kako ovaj proces napreduje, vježbanje postaje lakše i ugodnije što dovodi do prelaska na slijedeći, viši stupanj.
Da bi učinak ovog vježbanja bio maksimalan, grupe se sastoje od najviše šest vježbača, koji program počinju laganim aerobnim zagrijavanjem na biciklu, orbitreku ili traci za trčanje. U trajanju do 20 minuta, ovo pomaže mišićima da se zagriju i opuste, što vježbanje čini lakšim i ugodnijim, a time i učinkovitijim. Same vježbe su raznolike i formiraju se ovisno o zahtjevima grupe – te se, zbog njihovog velikog izbora, isti set vježbi nikad ne ponavlja, što smanjuje monotonost treninga i povećava motivaciju vježbača.

 

 

 

 

Back to Top