Grain

pilates centar

Trening u paru

 

Vježbanje u paru predviđeno je za par koji se poznaje. Parovi mogu biti isključivo istog spola, dakle dvije prijateljice, sestre i sl. Ili dva prijatelja, brata i sl. Trening se prilagođava mogućnostima i potrebama obadva vježbača-čice. Tip treninga je poluindividualan, tako da su rezultati koji se postižu najbliži tom najkvalitetnijem obliku treninga, sa istovremeno znantno nižom cijenom. Bitno je da su obadvije osobe jednako zainteresirane za vježbanje.


 

 

 

 

Back to Top